Durf jezelf aan!

Open space technology *

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

Open Space Technology (OST) laat toe om diepgaande en inspirerende bijeenkomsten te organiseren voor groepen die variŽren tussen 10 en 1000 mensen. Deelnemers stellen - binnen het vooropgestelde thema - zelf de agenda van de gespreksonderwerpen samen. Niet de voorzitter van de vergadering noch één of andere stuurgroep maar de deelnemers zélf identificeren de onderwerpen waarover zij in gesprek wensen te gaan. OST maakt het mogelijk dat rond elk van deze onderwerpen kleine groepjes worden gevormd waarin het gesprek kan gevoerd worden. Dit gesprek wint aan diepgang naarmate het overkoepelende gespreksthema wel overwogen en goed geformuleerd is. Een goed geregisseerde OST laat toe dat alle belangrijke zaken boven tafel komen, zowel items die mensen mateloos boeien, maar evenzeer dwarszitten. OST wordt best ingezet voor complexe materies die verschillende belanghebbenden raken. Betrokkenheid op het thema, transparantie, vrijheid van spreken en luisterbereidheid zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van OST.

Er gelden 4 principes :

  • Wie er ook opdaagt voor het gesprek, het is de juiste persoon, wat mensen in kleine groepjes eraan herinnert dat iets gedaan krijgen géén kwestie is van 100.000 man én een voorzitter van de raad van bestuur. Het gaat vooral om de kwaliteit van de interactie.
  • Wat er ook gebeurt, het is het enige wat kon gebeuren, Gespreksleiders worden uitgenodigd om de discussie in hun groepje niet te beheersen noch te controleren. Het echte leren komt er pas als men bereid is de eigen agenda, de vooropgezette ideeŽn en verwachtingen te lossen. Precies op die momenten van verrassing leren we echt.
  • Wanneer het ook begint, het is het juiste moment Geïnspireerde verwezenlijkingen en echte creativiteit houden zelden, zoniet nooit rekening met de klok. Ze gebeuren (of niet) wanneer ze gebeuren. Het is niet omdat een bespreking voorzien is om 13:00, dat er meteen hoge toppen worden geschoren.
  • Wanneer het gedaan is, is het gedaan. In één woord, verspil géén tijd. Doe wat je te doen hebt en wanneer het gedaan is, ga dan naar iets anders 'nuttig' doen.

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

Er is ook één wet, de Wet van de Twee Voeten : als een deelnemer zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

Harrison Owen kreeg het idee voor deze methode na een conferentie, waar de deelnemers - hoewel zij tevreden waren - vonden dat het beste onderdeel van de conferentie de koffiepauze was geweest! De écht belangrijke onderwerpen hadden zij tussendoor besproken, en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiële programma. Maar waaraan is eigenlijk het succes van de koffiepauze te danken ? Je praat over die dingen waarover je graag wilt praten, met de mensen met wie je wilt praten, en zolang als het nog interessant genoeg is...

Open Space is dan ook een methode waarin de principes van de koffiepauze centraal staan.

* OWEN Harrison, Open Space Technology - a User's Guide, Berret-Koehler Publishers, San Francisco, 1997