Durf jezelf aan!

World café *

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

Het World Café is een creatief proces van dialoog en kennisuitwisseling over een welbepaald thema gedurende een beperkte tijd. Een grote groep deelnemers, opgesplitst in kleine groepjes van vier, bespreekt het thema in informele sfeer aan kleine 'café-tafels'. Na verloop van 20 à 30 minuten wisselt de samenstelling van de kleine groepjes en schuiven de deelnemers door naar een andere tafel. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als 'gastheer/vrouw'. Deze deelt de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van het eerste gesprek met de nieuwkomers. Zij, van hun kant, nemen de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van vroegere tafelgesprekken mee naar hun nieuwe gesprek. Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creëert men gedeelde kennis. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd op een groot blad papier dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Op het einde van het proces(3 gesprekken van 20 à 30 minuten elk) verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

De 'Café - etiquette' is de volgende :

  • Concentreer je op wat van belang is
  • Lever een bijdrage door jouw ideeën mee te delen
  • Spreek met je hart en je verstand
  • Luister om te begrijpen
  • Breng ideeën met elkaar in verband
  • Luister om tot nieuwe inzichten en nog diepere vragen te komen
  • Speel, Krabbel, Teken - schrijven op tafellakens wordt aangemoedigd
  • Geniet!

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

* Naar Loyens, K. & Van de Walle, S. (2006). Methoden en technieken van burgerparticipatie. Leuven: Instituut voor de overheid; zie ook : www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafetogo-Dutch.pdf