Durf jezelf aan!

Leiderschapstraject

talentum coaching persoonlijke coaching damien versele

Sta in je kracht als leidinggevende - naar een bezield en verbindend leiderschap.

Onze huidige tijd stelt bijzondere eisen aan het leiderschap. Verandering is immers de enige constante. Leidinggevenden kampen met torenhoge verwachtingen van diverse belanghebbenden en niet in het minst van zichzelf. Stress is een dagelijkse, knagende realiteit. Vaak maakt de eigen veerkracht het verschil.

Alleszins is de eigen bezieling een belangrijke bron van motivatie voor medewerkers uit het team, de organisatie, het bedrijf.

Hoe geef je leiding vanuit je eigen kracht, hoe blijf je in balans temidden van de hectiek van het leven, hoe verbind je je met de onvermoede mogelijkheden die liggen in de samenwerking met je medewerkers, je klanten, je leveranciers, wat is jouw missie als leidinggevende, hoe neem je beslissingen die verder reiken dan je eigen beperkte inschattingsvermogen...?

Een reflectie op het eigen leidinggeven vertrekkend vanuit een aantal mogelijke basisthema's:

  • communiceren en aandachtig luisteren
  • interageren met anderen
  • ken jezelf
  • realiseer jezelf
  • ruimte geven, ruimte nemen
  • de leidinggevende en zijn medewerker
  • de leidinggevende en zijn team
  • de activiteiten en rollen van de leidinggevende
  • de stijlen van leidinggeven
  • je persoonlijke missie als leidinggevende

Tijdens de 1° sessie worden afspraken gemaakt voor een traject op maat (max. 12 sessies). Het accent ligt niet op kennisoverdracht en het uitbouwen van je toolbox. Centraal staat wel het opmaken van je eigen doorleefde praktijktheorie.

Inspiratiebronnen voor dit traject zijn o.a. M. Belbin, K. Blanchard, M. Buckingham, S. Covey, M. Csikszentmihalyi, D. Goleman, R. Greenleaf, P. Hersey, J. Jaworsky, D. Kolb, T. Leary, D. Ofman, J. Remmerswaal, M. Rosenberg, O. Scharmer, P. Senge, L. Schuyt, R. Quinn...